Meet and Code Award 2019


През 2019 г. отново ще организираме Наградите „Запознайте се и програмирайте", за да отличим на най-добрите и оригинални идеи. По този начин ще стимулираме и други участници да проявят в максимална степен творчество и иновация. Ще отличим най-добрите идеи в четири категории плюс избор на публиката за най-добра идея.


Категории

Категории на Наградите „Запознайте се и програмирайте“

Четирите категории на „Запознайте се и програмирайте“ през 2019 са обвързани с Цели за Устойчиво Развитие (ЦУР). „Запознайте се и програмирайте" търси идеи, които ще допринесат постигането на тези цели, като ги съчетаят с развитие на ИТ умения и умения за програмиране.

Girls do IT! (и момичетата програмират!)

Темата за равните възможности и равенството на половете играе важна роля в съвременното общество. Тази категория цели да преодолее съществуващите различия между половете в областта на ИТ и програмирането. Търсим креативни идеи, които разчупват стереотипите и дават равни възможности на момичетата да програмират. Примери за събития в тази категория може да са: „Роботика за момичета" или „Програмирай момиче със Snap!".

Diversity (многообразие)

Животът е многообразие. Само един разнообразен и всеобхватен свят може да осигури нашето бъдеще. В категорията „Многообразие“ ние търсим най-добрите идеи за събития, които да вдъхновят децата и младите хора не само за ИТ и програмиране, но също така и за един свят с равни възможности и толерантност. Имаме предвид многообразието на културни, религиозни и етнически корени, възраст, пол, сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване, умствени и физически способности и различни условия на живот и труд. Тези събития може да са фокусирани върху използването на ИТ за хора със зрителни и слухови разстройства.

Code for the Planet (код за планетата)

Знаете ли, че можете да следите пчелите с помощта на модерната технология? Ние търсим идеи за хакатони, забавни вечери на програмирането или други събития, които съчетават програмиране и действия за защита на планетата. Всички подобни събития, които допринасят за повишаване на информираността относно изменението на климата са ценен принос към 13-та цел за устойчиво развитие. Събития в тази категория например може да са насочени към измерване на замърсяването на въздуха или към инструменти за енергийна ефективност.

Community (програмирането в полза на местната общност)

Събитията от тази категория трябва да са съобразени с местните специфики и обичаи и да отчитат специфичните нужди на общността. Събитията трябва да сближават хората с еднакви цели, интереси и местоживеене, така че да „се запознаят и програмират" заедно! Събитията в тази категория например може да са насочени към разработване на платформа за вашия квартал.

Искате ли да участвате в състезанието за Наградите на „Запознайте се и програмирайте" за 2019 г?

Стъпка 1: Регистрация

Докато регистрирате ваше събитие, може да изберете дали то да участва в надпреварата за наградите „Запознайте се и програмирайте" през 2019 г. Необходимо е при регистрация да отбележите дали събитието ще участва в гласуването на публиката или да изберете една от четирите категории, в която събитието ви се вписва най-добре. Жури ще определи победителите във всяка една категория.

Стъпка 2: Гласуване на публиката

Популяризирайте вашето събитие от инициативата „Запознайте се и програмирайте" и спечелете най-голяма подкрепа в гласуването от публиката! В периода от 16 септември до 20 октомври, всяко събитие участващо в инициативата, може да набира гласове на уеб-сайта на „Запознайте се и програмирайте". Организациите могат да набират гласове, като мотивират хората да гласуват за техните събития на сайта. За да бъде отчетен един глас се изисква валидиране чрез електронна поща. От една електронна поща може да се гласува само един път.

За да съберете повече гласове, популяризирайте вашите събития в социалните мрежи и медии.

10-те събития от всички участващи в изданието страни, получили най-много гласове ще бъдат публикувани на сайта на „Запознайте се и програмирайте" по време на периода за гласуване. Най-добрите 3 ще бъдат поканени на събитието за връчване на наградите, а победителят ще получи парична награда.

Стъпка 3: Подбор на Журито

Във всяка от четирите категории ще бъдат избрани трима финалисти, включително победителят в съответната категория. Изборът ще бъде направен от специално създадено жури. Финалистите ще бъдат уведомени по електронна поща, а резултатите ще бъдат публикувани на уеб-страницата на инициативата. Победителите в категориите ще бъдат обявени по време на събитието за връчване на наградите.

Каква е наградата на „Запознайте се и Програмирайте"?

Покана за събитието, на което ще се връчват наградите „Запознайте се и програмирайте"

Най-добрите 3 събития във всяка категория, както и най-добрите три избрани посредством публично гласуване са финалистите в надпреварата за наградата „Запознайте се и програмирайте" 2019 г. Двама представители на организациите финалисти в надпреварата ще бъдат поканени на събитието за връчване на наградите. То ще се състои в началото на 2020 г. в една от локациите на SAP в Европа.

Парична награда

Всяко едно от петте печеливши събития ще получи награда от 2.000 €.

Журито

Тук ще бъдат представени членовете на журито.

Преглед на наградите „Запознайте се и програмирайте“ за 2018 г.Победителите от „Запознайте се и програмирайте“ 2018 г.


Категория Футбол и Програмиране

Asociata Pro Teodor Murasanu, Romania

For their project
“Scratch and… Gooal!”

Категория Иновации

Globe Community Library at Stokesley, UK

For their project
“Build our own 3D printer”

Категория Разнообразие

Charitable Foundation “Veteran”, Ukraine

For their project
Master class “Profession of a programmer – a step into the future”

Финалистите от „Запознайте се и програмирайте“ 2018 г.

Над 700 събития се съзтезаваха за наградите на „Запознайте се и програмирайте“ през 2018 г. в трите категории. Журито избра 15 изключителни събития за финалисти. По двама представители от всяка организация бяха поканени на седмицата по връчването на наградите в централата на SAP в Walldorf. Победителите във всяка категория бяха обявени в Waldorf и получиха парична награда от 2.500 евро.


Финалистите за наградите Запознайте се и програмирайте за 2018 г. са:


Категория Разнообразие
Организация Събитие Страна
Alr - Associazione Lorenzo Risolo Let's have fun with HTML Италия
Association for people with disabilities Integration Open classes for children with vision and hearing disorder Русия
Charitable Foundation "VETERAN" Master class «Profession of a programmer - a step into the future» Украйна
Connect o.z. Creativity in each of us Словакия
Фондация "Яника" Girls in the Code България
Категория Иновации
Организация Събитие Страна
Association Noosphere 3D-modelling course for high-school pupils “Generation 3D” Украйна
Modelarski centar Kutina 3D design of robotic arm in Fusion-360, production and programming Хърватска
Stadtbibliothek Linz Hello World Австрия
The Globe Community Library at Stokesley Build our own 3D Printer Обединено Кралство
The Ural Club of New Trends in Education The Hackathon on computer vision and self-driving cars Русия
Категория Футбол и Програмиране
Организация Събитие Страна
"Children's and youth association - STEP" Public foundation Week of programming and football Казахстан
Asociatia Pro Teodor Murasanu Scratch and... Goooal! Румъния
Junior MIAGE Concept The Stadium Code Франция
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła" LIGA MINDSTORMS Полша
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim "Szkoła z uśmiechem" Kodełkowo Полша